1.MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN
– Nhà Thuốc Tuệ Linh không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên website cho một bên thứ ba nào khác.

– Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi quý khách hàng đăng ký đặt hàng tại https://nhathuoctuelinh.com/

– Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

  • Họ và tên khách hàng
  • Số điện thoại khách hàng
  • Địa chỉ email khách hàng
  • Địa chỉ giao hàng hoặc địa chỉ thanh toán

– Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau:

  • Giao hàng quý khách đã mua tại https://nhathuoctuelinh.com/
  • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ, thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách

2.PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN
– Chúng tôi có thể chia sẻ tên, số điện thoại và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ giao hàng, chuyển phát nhanh để có thể giao hàng cho quý khách.

3.THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
Nhà Thuốc Tuệ Linh sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu nhập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4.CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG
– Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng cũng như thông tin riêng tư của khách hàng cung cấp trong quá trình đặt hàng.

– Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin riêng tư của khách hàng cho mục đích xấu, trái pháp luật.

0/5 (0 Reviews)